Inval och skogsföredrag

Måndagens lunch inleddes med inval av två nya medlemmar och därefter en spännande föreläsning om skogen och att förädla värden utöver det traditionella skogsbruket.

Vår föregående president Peter Henriksson presenterade vår nya medlem Patrik Persson, bankchef på SEB och monterade varsamt Rotary-nålen på kavajslaget. Därefter presenterade president Lasse Westerdahl den andre nya medlemmen Mats Fredriksson på KFV Marknadsföring som också fick nål. Bägge fick också en varm applåd och klubbens medlemsantal ökade till 83!

Så var det dags för föredraget ”Skogens möjligheter” med skogsforskaren vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Ola Engelmark. Idag verkar han i trakterna kring Mellösa och förädlar de värden skogen ger – med mat och dryck från skogen med ett betydligt högre värde än vad avverkning skulle givit – någon produkt gav 1 000 gånger högre värde än kubikmeterpriset på timmer!

En uppmaning till alla skogsägare var att utveckla egna tjänster och produkter som ökar avkastningen på skogen – ”Bli ett affärsoriginal – inte en kopia”.

Efter några intresserade frågor från medlemmarna avrundade presidenten med ett varmt tack och en applåd tämligen på pricken kl 13.

Här artikel om föregående inval av Mia Dahlqvist.