Frukostmöte Rotary Business: Prata Excel med Rotary

12 augusti, 2024 - 06:45

Att hålla koll på återkommande händelser såsom återkommande renoveringar, avtalsperioder, fortbildningsbehov o dyl.
Bo Sinander, nätverksledare för Prata Excel med Dataföreningen

Frukost 175 kr (obligatorisk), kassa och buffé öppnar 06:30. Statt sponsrar med lokal plus återinvesterar 40 kr/deltagare i Rotary Katrineholms verksamhet.

Föranmäl senast söndag kl 10 på mat-adressen – medtag gärna gäster!