Rotarys stipendieutdelning

Under både onsdagen 5:e juni och torsdagen 6: juni hade Katrineholms gymnasieskolor avslutningar.

På onsdagen delades Rotary Katrineholms resestipendier ut till 13 elever i årskurs 1 som erhöll 30 000 kr vardera för att att åka på språkresa i sommar – och till hösten fortsätta sina studier i spanska, tyska eller franska. Medlen kommer från klubbens stiftelse som bildades 1948 när den första real-skolan öppnade i Katrineholm. De då insamlade medlen förvaltas av Robur och avkastningen räcker idag till hela 390 tkr i resestipendier – fantastiskt!

Utdelning till fyra stipendiater på Linden, så delade Hans Bohman ut 5+4 till på Duveholm och KTC

Torsdagen innebar studentexamen på Duveholm och KTC samt på Linden. Viss logistisk utmaning att vara på två platser nästan samtidigt, men det ordnade sig med lite justering i programmet.

Till avgångseleverna på yrkesinriktade gymnasielinjer delar Rotary Katrineholm ut fem stipendier till rektor Brihalls minne. Lennart Brihall var medlem i Rotary många år och vid hans bortgång instiftades en minnesfond vars avkastning finansierar dessa stipendier.

Nedan en kavalkad bilder inifrån den stora studentavslutningen i Duveholms aula där tre av Brihalls stipendier delades ut – känn den fantastiska stämningen med musik och show!

Med de tre stipendiaterna Lazar, Alva och Hannah på scenen
Hannah är inte bara duktig i skolan, hon tränar och tävlar i karate också

Därefter en rask förflyttning genom den uppsjö väntande anhöriga och en mängd spännande fordon till Linden för utdelning av ytterligare två stipendier.

Rektor Örning delar ut ett av skolands egna stipendier

Vid utdelningen av de två sista Brihalls-stipendierna till Julia och Tove var kameran… inte överlämnad till någon men även dessa två mottagare fick kuvert med diplom framme på scen.

Totalt delade Rotary Katrineholm ut över en halv miljon i olika stipendier detta verksamhetsår. Redan förra sommaren 91 tkr till ungdomar som fick åka på Stadium Sports Camp, så i början på denna juni-vecka Carl Elmroths stipendium till en ung entreprenör om 30 tkr, de 13 resestipendierna på onsdagen, 17 stipendier ur Carl Cedergrens minnesfond till samtliga avgångselever i det anpassade gymnasiet, de fem stipendierna ur Brihalls minnesfond till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och slutligen drygt 10 tkr till ungdomar på Katrineholm Summer Camp med start 1:a juli.

En mycket positiv dag under ett mycket positivt verksamhetsår för alla!