Historia

paul_harrisRotary startade den 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas, utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen.

Klubbens historia

Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades och 1935 bildades Katrineholms Rotaryklubb – närmare bestämt grundades klubben den 20:e september 1935 så klubben firar 80-år under 2015!

Tittar man i listan över de som varit president i klubben finner man många namn på kända Katrineholmare – och år 2003 den första kvinnliga presidenten.

Bilaga: Alla Presidenter sedan Katrineholm Rotaryklubb bildades 1935

Idag har klubben nära 90 medlemmar och i landet finns drygt 26 000 medlemmar fördelade i över 550 Rotaryklubbar.

Värderingar

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.