Program

Våra luncher genomförs måndagar kl 12 -13 på hotell Statt i Katrineholm.

Våra programpunkter, 27 dag(ar) till nästa möte:

Här länk för att importera/följa programmet i Din kalender: ical
(fungerar i smart lur, läsplatta, online-kalender och liknande som hanterar iCal-kalendrar och uppdaterar Din kalender löpande med framtida möten).

Instruktion för program i Google-kalender (1 sida PDF).

Som medlem tjänstgör Du som gästvärd enligt roterande schema, se här.