Presidenten har ordet

För fem år sedan träffade jag Hans Winberg i hans butik. Jag var relativt nyinflyttad och höll på av trappa ned min verksamhet som konsult. Hans var en av de få Katrineholmare som jag haft kontakt med innan jag flyttade hit. Vi hade båda en gemensam erfarenhet från företagshälsovård, Hans som VD i Katrineholm och jag själv som VD i Finspång. Jag fick frågan av Hans om jag ville följa med som gäst på Rotarys möte, som hölls varje måndag lunch. Svaret blev; ja tack, och nu, fem år senare har jag fått äran att vara klubbens president.

Under de fem år som jag deltagit i klubbens verksamhet, har jag kommit till insikt att det är inte bara samvaron med klubbens medlemmar, utan också allt det arbete som görs internationellt, men framförallt det lokala engagemanget inom Katrineholms kommun som bidragit till att utveckla ungdomar och entreprenörer under många år.

Våra lunchmöte där vi träffas och ”minglar” samt får höra många intressanta föredrag, har gjort att jag nu lärt känna och fått så många fler kontaktytor här i Katrineholm. Erfarenheter som jag ser som viktiga under mitt kommande år som president.

Klubbens arbete på det lokala planet där vi delar ut;

  • resestipendier till gymnasieelever, så att dessa elever ytterligare kan förkovra sig, och utveckla sin språkkunskap,
  • stipendier för att uppmuntra elever på gymnasiesärskolan samt
  • stipendier till unga entreprenörer för att stödja dem i deras utveckling.

Under verksamhetsåret kommer vi, under Lasse Westerdahls ledning, för tionde gången att arrangera en jazzkonsert i Tallåsaulan, för att kunna skicka ungdomar till Stadium Sports Camp. Detta är ett arrangemang där vi ger idrottande ungdomar från olika etniska bakgrunder en möjlighet att utvecklas och lära känna varandra.

Det är med stor respekt som jag, med bakgrund av allt detta arbete som klubben genomfört under en lång rad år, nu ska leda styrelsen och klubben vidare. Min ambition är att fortsätt det framgångsrika arbete som gjorts, att stimulera klubben med bra föredrag och sträva mot såväl en medlemsökning som ökad aktivitet inom klubben.

Bosse Lundgren