Arkitektur och inval

Måndag den 16:e april handlade lunchföredraget med kulturnämndens ordförande Cecilia Björk om arkitektur. Innan dess valdes Mia Dahlqvist in som ny medlem.

Cecilia, som till yrket är arkitekt, talade om funktion och form inom arkitekturen och visade bilder på flera byggnader i Katrineholm som exempel på detta – men även telefoner som exempel på utveckling.

Innan föredraget hälsade klubben Mia Dahlqvist som jobbar på Sörmlands Sparbank välkommen som ny medlem i Rotary Katrineholm – nu uppe i 81 medlemmar! På bilden flankeras Mia av inkommande president Christina von Feilitzen och nuvarande president Lasse Westerdahl.