Lunchföredrag om ”gröna påsen”

Efter en god lunch på Statt berättade Helen Sylvefjord från Sörmland Vatten allt om den gröna påsen – avfallspåsen för insamling av matrester inom KFV-området.

Genom en automatiserad process – men med flera provtagningar och manuella analyser – samlas en stor del matrester och annat biologiskt avfall in för produktion av gas som sedan driver både sopbilar och andra gasfordon, som Helens tjänstebil.

Efter flera intresserade frågor från klubbens medlemmar och en applåd till Helen avrundade president Lasse Westerdahl lunchmötet aningen efter kl 13.