Vinlotteri med Swish

Vinnande SwishSista måndagslunchen varje månad har klubben vinlotteri vid lunchmötet där behållningen går till ett välgörande ändamål. Den traditionella 20:an som blivit mer och mer sällsynt i plånboken fick sällskap av Swish – och dagens behållning gick till Shelterbox och jordbävningen i Equador.

Efter ett intressant föredrag om Shelterbox och den snabbt hjälpande verksamhet som boxen ger en familj som förlorat allt i en katastrof påkallade presidenten att behållningen från dagens vinlotteri skulle gå till just Shelterbox.

När hinken passerade kunde man i avsaknad av vanlig sedel istället plocka upp en ”30-lapp” med klubbens Swish-nummer 123-269 72 17 och helt kontantlöst delta i lotteriet. Och vilken lyckad premiär, dagens föredragshållare Dot Gade Kulovuori från Rotary Nyköping drog först en vanlig 20:a, så en Swish-vinnare i form av Marie Gillstam.

Marie med Swish-lotten och dagens föredragshållare Dot
Marie med Swish-lotten och dagens föredragshållare Dot

Behållningen från dagens lotteri på 860 kr skickas direkt till Shelterbox som just nu hjälper i Equador där över 700 människor mist livet i jordbävningen och tusentals familjer är hemlösa. Den snabba hjälp Shelterbox ger gör verkligen skillnad. Läs mer här:

www.shelterboxsweden.org