Stipendier om 238 000 utdelade

Under fredagens avslutningar delade Rotary Katrineholms president Lasse Westerdahl ut 14 stipendier om inte mindre än 238 tkr!

Sedan resestipendiefonden inrättades av Rotary-klubbens medlemmar redan 1949 har kapitalet växt så avkastningen nu räckte till hela 10 resestipendier om 23 000 kr vardera. Stipendiater utses av gymnasiets språklärare bland elever i åk 2 som läser moderna språk under tre år på Katrineholms gymnasieskolor. Resan företas sommaren mellan åk 2 och 3 som en extra förkovran inför sista årets språkstudier. Totalt har 191 elever (!) erhållit Rotary Katrineholms resestipendier under åren.

Ytterligare fyra stipendier från Carl Cedergrens Minnesfond delades ut till avgångselever.

En härlig dag för eleverna – men även att vara Rotarian och bidra till fortsatta studier!