Resestipendiet 1949-

Resestipendiet grundades 1949. Väl över hundra elever har under åren fått möjlighet att se andra kulturer och fördjupa sina språkfärdigheter. Senare tid har utdelningen från årligen varit över 100 000 kr.

Resestipendiet grundades 1949 och utdelningen har gått från 400kr för en elev till årligen över hundratusen fördelat på ett flertal elever.

stipendie_diagram1

stipendie_diagram2

Carl-Edvard Sturkell som under åttiotalet övertog förvaltningen från en lokal bank, tilldelades 2011 en PHF, utmärkelsen Paul Harris Fellow, för sin synnerligen framgångsrika insats. Carl-Edvard har därmed uppnått nivån PHF+7 vilket innebär att han åtta gånger tilldelats denna utmärkelse.

//2011-04-10


Upplysningar om Stiftelsen Katrineholms rotaryklubbs resestipendiefond
Fondens avkastning ska i avrundat belopp årligen ställas till förfogande för rektor vid Duveholmsskolan i Katrineholm för utdelning som resestipendium.

Stipendiet tilldelas elev i gymnasiets näst högsta årskurs för att användas till studieresa under efterföljande sommarlov till något land i vars språk eleven erhåller undervisning vid skolan.

Till stipendiat utses elev, som genom föredömligt uppträdande, gott kamratskap och andra goda egenskaper därtill anses lämpad och som väntas erhålla flyttning i fullständig studiekurs till tredje årskursen.

Näst högsta årskursens elever äger att till kandidat för stipendiet genom omröstning nominera en av sina kamrater. Detta val skall ske före den 1 mars. Rektor har dock frihet att i samråd med kollegiet utse annan stipendiat bland näst högsta årskursens elever.

Om fondens avkastning skulle förslå till bekostande avvistelse i utlandet för mer än en elev får två eller flera stipendier delas ut.

Utsedd kandidat har därefter att före den 1 maj samma år till Katrineholms rotaryklubb överlämna förslag till resplan. Först sedan detta godkänts är valet av stipendiat definitivt.

Stipendiet skall vid lämpligt tillfälle varje år överlämnas till eleven av Rotaryklubbens president, vice president eller annan av Rotaryklubbens styrelse utsedd person. Denne skall därvid lämna en orientering om Rotarys idéer.

Stipendiaten bör vid lämpligt tillfälle under efterföljande hösttermin inför Katrineholm Rotaryklubb redogöra för sin studieresa.

Utdrag av Roland Frögren, publicerat 2014-01-19