Rotary på Kuba

Rotary TrinidadSedan 1978 verkar inte Rotary på Kuba då det diktatoriska styret strider mot organisationens principer. Det är alltså inte regimen som förbjudit eller hindrat organisationen utan Rotary International som beslutade avveckla de klubbar som fanns på ön då.

Den första Rotary-klubben etablerades i Havanna år 1916 med 22 medlemmar, endast 11 år efter organisationen startades i Chicago år 1905 och det första icke engelsk-talande landet där Rotary etablerades. På Kuba hölls Rotarys världskongress 1940 med 3 719 deltagare, man har haft hela 4 världspresidenter för Rotary International och medlemmar har utöver ett omfattande välgörande arbete med vatten, sanitet och utrotande av myggor även aktivt agerat medlare mellan regering och opposition.

I slutet av 1957 fanns 58 klubbar med ca 1 800 medlemmar på Kuba, men sedan kom revolutionen. Fidel Castro tog över styret av ön efter Batistas styre. Av inledningsvis 21 tillsatta ministrar under 1959 avgick 12 innan årets slut och ytterligare 4 följande år när Castro styrde i Marxist-Leninistisk riktning.

I en kommuniké 1978 från Rotary International upphävs medlemskapet i Rotary International för klubbar i länderna Kuba samt Afghanistan, Burma, Laos och Vietnam då styrelsen bedömde att det inte fanns förutsättningar för att verka enligt Rotary:s ideal i dessa länder. Det var alltså inte diktaturen på Kuba (direkt iallafall) som upplöste Rotary-klubbarna på Kuba.

Hur Rotary fungerade (eller inte) under perioden 1960 till 1978 framgår inte av den i övrigt mycket intressanta artikeln om Kuba hos RGHF (Rotarys historiska sällskap):

https://www.rghfhome.org/first100/global/southamerica/havana/history.htm

Under en resa till Kuba våren 2016 ramlade jag över tavlan nedan på en husvägg utan att egentligen leta. Tavlan finns i staden Trinidad på södra Kuba på en byggnad som jag tror är en skola som den lokala Rotary-klubben år 1938 byggde eller delfinansierade.

Rotary Trinidad

Om det idag existerar någon av Rotary International icke-sanktionerad Rotary-verksamhet på ön har jag inte kunnat utröna, men då USA faktiskt tinar upp sina förbindelser med ön, öppnade ambassad 2015, lättar på handelssanktioner och president Obama besökte Kuba och hade möten med Raul Castro samtidigt som jag var där så finns hopp om en omsvängning där diktaturen ersätts och Rotary kan återuppstå på Kuba. För behovet av välgörande verksamhet såväl som affärsnätverk för entreprenörer är stort ‑ mycket stort i ett land med en fantastisk potential men som förstörts så kapitalt av det diktatoriska ledarskapet.

Vill också be om ursäkt för min resa till denna diktatur – min yngre bror Axel har i grunden rätt, man skall inte besöka diktaturer, det tillför hur man än gör medel till statskassan och diktaturen kan därmed hålla sig kvar vid makten ett tag till.

På kuggfrågan om Du skall åka till Kuba är svaret tyvärr nej – vänta till diktaturen givit med sig mer.

Erik Liljencrantz
Past President, Rotary Katrineholm

PS. En längre allmän reseberättelse med många foton och intryck kan komma att länkas in här.
DS.