Nominering Stadium SportsCamp

Rotary Katrineholm har genom en jazzkonsert i Katrineholms kyrka samlat medel för att skicka trettio ungdomar på en veckas Stadium SportsCamp i Norrköping sommaren 2015.

sportscamp2015ak7Vår målsättning är att skicka hälften tjejer, hälften killar och hälften nya svenskar som ett led i vårt arbete med integration och positiv utveckling för Katrineholms unga.

Går Du i årskurs 7, titta på den bifogade PDF-sidan och skicka in Din anmälan – senast den 31:a maj då de trettio deltagarna väljs ut den 1:a juni!

Se också mer på www.stadiumsportscamp.se under Information.

Vår anmälningssida som rektorer och lärare på Katrineholms högstadieskolor fått och som satts upp på skolornas anslagstavlor: PDF-sida åk 7