Föredrag på distriktskonferensen

Vår president Lasse Westerdahl medverkade lördag den 21:a oktober på distriktskonferensen på Säby Säteri där 125 Rotarianer samlats. Lasse höll föredrag med rubriken ”Jazzkonserter för sportläger som kommunikationsplattform” – klubben har i sju års tid ordnat jazzkonserter där behållningen genom sponsorer och biljettintäkter finansierat 155 ungdomar på sportläger under sommaren. Hittills…! 🙂

På distriktets FaceBook-sida Rotary Tjugotresjutti rapporterades löpande från konferensen, här inlägget med Lasse på bild med projektorduken i bakgrunden.

Deltagarna på konferensen fick också det häfte med klipp ur media och annat som Lasse samlat under åren och nu genom Linderoths Tryckeri producerat som fint färghäfte som en del i marknadsföringen – av konserterna, klubben och våra sponsorer.

För nedladdning:

+ Lasses presentation som PDF, ca 2mb (Adobe Reader)

+ Lasses presentation som PPTX (Microsoft PowerPoint) – och två filmklipp
JazzfestHelAffisch5.mp4 och JazzEnding.mp4 som ingår

+ häftet ”Rotary Katrineholm i Media” som PDF, 39mb bl.a. med klipp från Katrineholms-Kuriren
   åren 2010-2017
   OBS: inscannade tidningsklipp återges betydligt bättre i det tryckta häftet än i denna PDF,
samtidigt som PDF:en blir ganska stor…

Efter fler föredrag av bl.a. tidigare RI-president Carl-Wilhelm Stenhammar och professor Thomas Brytting som forskar om moral och etik vidtog årsmötesförhandlingar och senare bankett på Säby Säteri.

Fotnot: Distriktskonferensen ordnas i guvernörens hemkommun varje höst och är öppen för alla distriktets Rotary-medlemmar. Varje klubb har två förbetalda platser till dagkonferensen.