Presidenten har ordet 17/18

Vänskap  Kunskap  Engagemang

President Lasse Westerdahl

Katrineholm Rotaryklubb grundades 1935. Vi är en av 34 000 Rotaryklubbar i 200 länder med 1.2 miljoner medlemmar. Advokaten Paul Harris bildade Rotary 1905 i Chicago USA. Han ville träffa andra företagare och utbyta erfarenheter.

Rotary har välgörenhet högst på agendan. Vi är mest kända för att sedan 1985 ha samlat in 1,6 miljarder dollar och utfört vaccinationer mot polio. 2017 så har vi nästan lyckats. Barn i Afghanistan, Pakistan och Nigeria är fortfarande drabbade. På världsbasis kommer vi nu att satsa 50 miljoner dollar varje år i tre år. Vår medlem Bill Gates har erbjudit sig att genom sin stiftelse även dubbla detta. På världsbasis pågår många andra projekt i utvecklingsländer. Katrineholm Rotaryklubb har bidragit med 100 000 kronor de senaste 10 åren till framförallt polioprogrammet men även mycket till Rotary Foundation som är den centrala stiftelsen för välgörenhet i världen. Vårt mål är en poliofri värld. Genom del av medlemsavgiften går varje år bidrag till detta.

I Katrineholm satsar vi på de ungas utveckling genom att ge ut stipendier. Till minne av den första studentexamen i staden, 1949, bildades en stiftelse vars avkastning givit 181 gymnasieungdomar från årskurs två resestipendier. 2017 fick 12 ungdomar från Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College 23 000 kronor vardera. Stipendiesumman sedan starten uppgår till 2 277 000 kronor.

Genom överskott från jazzkonserter och bidrag från sponsorer har vi kunnat sända 155 ungdomar till sommarlägret Stadium Sports Camp totalt under sju år. Detta är ett integrationsprojekt för 11-14 åringar, pojkar och flickor. Vi har bidragit med totalt 400 000 kronor och nästa konsert är den 10 mars 2018 i Tallåsaulan.

Vår nu bortgångne medlem Carl Elmroth, president 1987-1988 donerade 500 000 kronor 2013 och en stiftelse bildades som ger stipendier till unga entreprenörer och företagare i staden. I år kommer avkastningen att ge fyra stipendiater 10 000 kronor vardera.

Klubben etablerade tidigare en fond benämnd ”Carl Cedergrens minne”. I år har 4 000 kronor utdelats till ungdomar med funktionsnedsättningar. Carl Cedergren var president två år i rad 1944-1945 och 1945-1946 och var med bland de medlemmar som bildade klubben 1935, vilket kallas chartermedlemmar.

Tema 2017-2018: ”Rotary – gör skillnad”

Vi har sedan många år kvinnliga medlemmar. Vi byter president, sekreterare och programchef varje år. Vi har haft flera kvinnliga presidenter sedan 2003 då Ingrid Andersson rådman på Tingsrätten var den första. Jag kommer att efterträdas av Christina von Feilitzen, barnmorska och vårdenhetschef på Kullbergska Sjukhuset. Christina kommer först att tjänstgöra som sekreterare under mitt presidentår.

Man blir medlem i vår klubb genom att bli föreslagen av en vän som är medlem. Vi ses varje måndag till lunch klockan 12 med lite mingel innan. Vid 12.30 börjar ett föredrag som slutar 13.00. Du hinner tillbaka till arbetet och har berikat Ditt kunnande och kan som medlem själv hålla föredrag om Ditt yrke och Din person. Sedan 1935 har det hållits lite drygt 3 500 föredrag i klubben. Alla finns refererade av sekreteraren och finns bevarade i kommunarkivet.

Att vara med i Rotary innebär att du får möjlighet att utveckla dig själv och förväntas bidra med dina kunskaper som funktionär i klubben så småningom. Olika yrken och åldrar ger en härlig vänskap med åren. Vi har några medlemmar som varit med i över 40 år men givetvis många unga.

Det mest fascinerande är att man är välkommen som gäst varsomhelst i Sverige eller världen på Rotary-möten. Genom att gå med i Rotary upplever man således:

Vänskap Kunskap och Engagemang

Be en vän som är medlem att ta med Dig som gäst på en av våra luncher!

Välkommen!


Lasse Westerdahl
lasse.westerdahl@telia.com
President Katrineholm Rotaryklubb 2012-2013 och 2017-2018

Bilaga: Alla Presidenter sedan Katrineholm Rotaryklubb bildades 1935

Styrelsemöten: ordinarie styrelsemöten kl 18 på Hotell Statt:
2017: 22 aug, 24 okt, 12 dec
2018: 13 feb, 17 apr, 12 jun