Presidenten har ordet 16/17

Rotary Serving HumanityDet är med stor spänning och respekt som jag tar mig an ämbetet som president i Rotary Katrineholm 2016/17.

Spännande för att vi har ett spännande år framför oss med bl.a. en jazzkonsert som vi genomför i samverkan med Katrineholms kommun. Denna konsert och andra insatser vi gör ska vi sprida och på det sättet stärka vårt varumärke som står för något mycket genuint och bra.

Respekt känner jag då klubben är stor och välmående och att många personer genom åren bidragit med mycket kunskap och energi och därmed lagt grunden till den fina klubb som jag nu får äran att vara president för.

För mig handlar Rotary om att ta ansvar och att bidra, samt att likt vår symbol kugga i och rotera in kunskap och förmågor i vår klubb.

Vi ska vara stolta för det som Rotary gör internationellt med bl.a. insatser för att utrota polio men framförallt ska vi vara stolta för insatserna vi gör i vår klubb med att skapa möjligheter för ungdomar att få stipendium och resa utomlands eller att få delta i Stadium Sports Camp i Norrköping och vårt arbete mot droger genom överskott från konserter vi arrangerar – själva och tillsammans med andra.

Detta och mycket mer är något vi ska vara stolta över och vi ska inte vara blyga att sprida denna information om vår klubb och oss själva.

Peter Henriksson, president 2016/17

Jag kommer under mitt år som president jobba för ökad synlighet och PR för vår klubb. Bra föredragshållare och fortsatt god medlemsvård kommer det också vara fokus på. Dessa tre saker ser jag som grundbultar för en modern och väl fungerande klubb.

Peter Henriksson
President Rotary Katrineholm 2016/17

(epost-adress med skydd mot datainsamling)