Presidentartiklar

2013-07-01. Harriet Nilsson
Engage Rotary – Change Lives Vision och mål inför mitt Presidentår inom Katrineholm Rotaryklubb.


Katrineholms Rotaryklubb ska synas i samhället som en med part som är med och gör skillnad. Både lokalt och globalt. Dagens utanförskap för många – framförallt ungdomar är alarmerande. Fler ungdomar som inte hittar gemenskap via olika nätverk, föreningar utan som letar andra tillhörigheter. Den höga ungdomsarbetslösheten som också blir en tröskel för att känna

Katrineholms Rotaryklubb har funnits sedan 1935 och mitt president år blir som den 79:de presidenten genom tiderna.

Årets tema, Engage Rotary – Change Lives, är helt synonymt med min målbild av hur Rotary kan få den lokala utveckling vi önskar med en föryngring, men också genom att värna om den gedigna kunskap och erfarenhet som våra medlemmar förfogar över. Vi ska liksom många andra föreningar bli en självklar del av ”Katrineholmsandan”. Attrahera ungdomar genom entreprenörskap och företagande. Här fyller en Rotaractklubb en viktig funktion och det skulle vara glädjande att nå målet att få igång en engagerad ungdomsavdelning som dels kan ge värdefull input till moderklubben men också göra Rotary synlig på de arenor som vi ej längre förfogar över.

Vi ska fortfarande ha intressanta och engagerande föredrag.Dels i form av lunchmöten men också i form av speciella teman som är intressanta i seminarieform. Med kompletterande studiebesök får vi till en helhet som känns utvecklande och intressant.

Viktigt att fortsätta medlemsutvecklingen – men först och främst att behålla engagerade medlemmar oavsett ålder. Vi kan känna oss nöjda med antalet som nu uppnåtts och ska nu fokusera på att vårda och utveckla de relationer som finns, samt att komplettera där vi ser det möjligt. Den plattform som byggts upp ska göras stabil och det ska i sin tur generera en stark vilja till att bli ”en i gänget”.

Det starka engagemanget som visas i våra projekt för ungdomar genom de två konserter som vi är ansvariga för. De stipendier som varje år delas ut till studenter och som nu även har kompletterats med Carl Elmroths fond till ung entreprenör som vågar välja tillväxt. Men även genom de globala insatser i The Rotary Fondation som gör att det varje år närmar sig målet att utrota Polio.

Ett härligt gäng att tillhöra – som ständigt fortsätter att göra gott!

Harriet Nilsson
President 2013-2014


2012-07-01. Lars Westerdahl
Vänskap Kunskap Engagemang

Katrineholm Rotaryklubb grundades 1935. Som klubbens 78:e president vill jag fortsätta det fina arbete som genom åren präglat och utvecklat klubben i vår stad.

Vi har en trevlig gemenskap och träffas på lunch måndagar klockan 12.00 på Statt med samling och mingel lite innan. Lunchen brukar innehålla en trevlig samvaro mellan olika yrkesgrupper i staden. Män som kvinnor. Ung som gammal. Våra möten avslutas 13.00 och då har vi lyssnat till ett intressant föredrag under ca 25 minuter. Dessa föredrag är en värdefull kunskapskälla och skapar ofta idéer och förståelse för utvecklingen av olika verksamheter och vårt samhälle.

Styrelsen och olika kommittéer har som huvuduppgift att verka för att göra gott i samhället och i världen eftersom vi är en internationell organisation. Se vår huvudsida för mer information om Rotary internationellt och de globala hjälpprojekten.

Vad vi är mest stolta över, är att Rotary Foundation kunnat sända stora summor för att utrota Polio i världen. Vi är mycket nära att lyckas! Vi är en del av detta arbete och känner oss stolta över att samverka med 34.000 Rotaryklubbar i 200 länder med 1.22 miljoner medlemmar. Tillsammans försöker vi hela tiden, att med olika projekt stödja utvecklingsländer och människor som har det svårt.

Vad jag särskilt här vill informera om är klubbens lokala projekt, som är stipendier till ungdomar i Katrineholm och bidrag till ungdomsverksamhet.

Varje år kan vi sända 6 gymnasieelever till språkstudier utomlands. Det har möjliggjorts av en fond som förvaltats väl genom åren och instiftades 1949 i samband med den första studentexamen i staden. Beloppet per elev uppgår till 21.000 kronor i år.

Katrineholm Rotaryklubb har sedan två år tillbaka egna konserter till förmån för ungdomar 11-14 år i staden, som annars inte skulle få råd att åka på en sommaraktivitet. Förra året kunde vi tack vare dessa konserter och våra sponsorer sända 12 ungdomar på en veckas lägervistelse till Stadium Sports Camp i Norrköping. Sommaren 2012 åkte 21 ungdomar på lägret. Man skall vara en god kamrat och ambitiös för att bli utvald.
Vi samarbetar med skolan, myndigheter och kyrkan i detta urval.

Tillsammans med Katrineholm Backa Rotaryklubb arrangerar vi en konsert med 9:ans musikklasser och en känd artist. Musiklärarna på Tallåsskolan gör ett fantastiskt arbete och repeterar in en föreställning som sedan finslipas med artisten konsertdagen. Elevernas insatser som både kör och solister visar att Katrineholm befäster sin ställning som musikstad.

I maj 2013 firar vi 10-årsjubiléum och nettot av konserten har bl.a. gått till att bekämpa våld och droger genom att utbilda ledare inom idrottsklubbarna i staden.


2011-09-20. Ingrid Nandrup
Min vision

Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna fortsätta vitalisera klubbens arbete genom att…

…hålla fokus kring följande punkter. De är numrerade för att enklare kunna referera tilldem. Numret står inte nödvädnigtvis för prioritetsordning:

 1. Kontinuitet – fortsätta och fullfölja våra åtaganden inom Rotary Foundation samt våra lokala projekt med särskild inriktning på ungdomar i Katrineholm.
 2. Inspirerande och efterfrågade föredrag med hög kvalitet – lockar till högt deltagande, höja egen bildningsnivå, vidga kunnandet
 3. Utveckla mentorskap inom klubben
 4. Rekrytera en ny medlem/ månad
 5. Sänka medelåldern – säkra klubbens fortlevnad
 6. Fullfölja DG:s uppdrag – 50% kvinnor – rekrytera unga kvinnor
 7. Klubbsamråd – diskutera medlemmarnas syn på klubbens mål och fortsatta utveckling
 8. Marknadsföra Rotary i Katrineholm
 9. Informera om Rotarys globala och lokala arbete
 10. Använda hemsidan som klubbens och presidentens redskap för att nå ut med information
 11. Efterfråga och diskutera kommittéernas arbete – om de inte fungerar – ha modet att lägga ned
 12. Studiebesök med inriktning på utbildning inom Katrineholm. (Hotell/Restaurang, Teknikcollege, vuxenutbildning)

2011-12-27. [Julbrev] Presidenten har ordet

Trots det milda vädret närmar sig julen med stormsteg!

Vi vill alla få fira en fridsam jul och känna glädje och gemenskap tillsammans med familj och vänner.

RI President Kaylan Banerjees tema för året – Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra – känns särskilt aktuellt och påminner oss om…

…att vi måste leva i fredlig samvaro präglad av vänskap och tolerans med människor i vår närmaste omgivning, innan vi kan skapa fred mellan samhällen globalt.

Inom Rotary har vi möjlighet att medverka i olika projekt för att förbättra levnadsvillkoren för andra människor och därigenom bidra till en fredligare värld. Vi har också tillgång till ett socialt närverk såväl nationellt som internationellt.

Inom vår egen klubb stärker vi våra kontakter och vänskapsband då vi träffas. Klubbens första bildmatrikel är framtagen av Erik Liljencrantz och är tänkt att underlätta för klubbens nya och gamla medlemmar att känna igen varandra till utseende och namn – en förutsättning för att kunna lära känna varandra på ett djupare plan.

Ett särskilt tack till våra sponsorer som genom sitt stöd gjort det möjligt att trycka och dela/skicka ut bildmatrikeln till alla medlemmar i klubben.

Till slut vill jag önska Dig och dina närmaste en rofylld glad jul samt ett fredligt gott nytt år!

Ingrid Nandrup
President 2011-2012
Katrineholm Rotaryklubb
SEB Presto FINJA eldata


2011-07-01. Ingrid Nandrup
Du måste vara förändringen du önskar se i världen

Rubriken är citerad från Mahatma Gandhi. Rotary Internationals president 2011-12 Kalyan Banerjee ber dig som rotarian att Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra.

Familjen

Under mitt år som president vill jag arbeta för att stärka gemenskapen i Rotaryfamiljen genom efterfrågade möten och intressanta projekt. Det är en målsättning att försöka sänka medelåldern i klubben för att säkra dess fortlevnad.

Kontinuitet
 • Resestipendier till årskurs 2-elever i Katrineholms gymnasieskolor som vill studera språk utomlands under några sommarveckor
 • Årliga konserter med Katrineholms musikklasser och en känd artist. Överskottet finansierar projekt för att motverka våld och droger i samhället
 • Ungdomar i 11-14 års ålder får åka en sommarvecka till Stadium Sports Camp för att berika sin hälsa och fritid samt utveckla kamratskap
 • Rotarys ungdomsutbyte
 • Det läsprojekt som en av våra utbytesstudenter initierade, nämligen att lära kvinnor i Sydafrika läsa så att de i sin tur ska kunna stödja sina barn i deras skolarbete
 • Sörmlandslägret ägnat åt att stärka flickors självkänsla. Ett samarbetsprojekt i distriktet
Förändring

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!


2010-07-01. Tord Samuelsson
We live in the present

Under detta år har jag fått möjligheten att arbeta som president i Katrineholms Rotaryklubb. I min vision finns att medlemmarna ska samverka mer i vardagen, att vi som fristående förening ska försöka stöda Kullbergska sjukhusets verksamhet och därtill ska vi förstås fortsätta att tillsammans med systerklubben Katrineholm-Backa, verka mot våld och droger i Katrineholm.

Vi ska också fortsätta att vara attraktiva för våra medlemmar genom att fortsätta med intressanta och påannonserade föredrag men också genom att fortsätta erbjuda alternativet med frukostmöten för de som har svårt att medverka på luncherna. Som citatet ur Rotary Global History säger: – We live in the present, we dream of the future, but we learn from the past – Tord Samuelsson President

2009-08-26. Inger Nordén
…we dream of the future…

Under detta år har jag fått möjligheten att arbeta som president i Katrineholms Rotaryklubb. I min vision finns ord som tjäna andra, ge stöd, förbättra, engagera och uppleva kamratskap och glädje tillsammans. När året är slut och en sammanfattning av årets arbete ska göras, är mitt mål att vi fått svar på följande frågor och att ett utvecklingsarbete startat. Hur skapar vi tillsammans i vår klubb ett Rotary i tiden? Hur lever vi upp till att tjäna/ge stöd åt andra både nationellt och internationellt? Hur får vi våra medlemmar engagerade och känna delaktighet i klubbens utveckling? Som avslutning tycker jag att citatet ur Rotary Global History säger så mycket: – We live in the present, we dream of the future, but we learn from the past – Inger Nordén president


2008-01-28. Mia Melvinsson
Presidenten har ordet!

Efter 220 dagar som president i Katrineholms Rotary klubb kan jag konstatera att vi har igångsatt 5 st kommittégrupper, se under dokument, kommittéinformation. Mitt mål har bla varit att se till att Katrineholms Rotary klubb ska bli mer effektiv och det har skett genom kommittén för Administration och Internet med Bo Sinander som ordförande samt att se över medlemsutvecklingen vilket också är gjort av kommittén för medlemsskap med Kristina Simonsson som ordförande.


Saxat ur DG’s öppningsanförande på PETS i Nyköping 9 april 2011.
Rotary: Ha roligt, Ha nytta, Ge nytta

Du måste vara förändringen du önskar se i världen
Mahatma Gandhi