Presidenten har ordet 18/19

Verksamhetsåret 2018/19 med start 1:a juli 2018 är Christina von Feilitzen president i Rotary Katrineholm.

Jag har nu varit med i Katrineholms Rotaryklubb sedan 2012, redan 6 år! Tiden går fort när man har trevligt sägs det. Det stämmer verkligen! Jag upplever våra måndagsluncher som en oas under arbetsdagen och även om det är fullt upp på arbetet och det ibland är svårt att komma ifrån, så är det alltid lika trevligt och lärorikt att träffa er klubbmedlemmar, äta mat tillsammans och lyssna på intressanta föredrag.

Föredragen handlar om såväl smått som stort och gör att jag får information om händelser och verksamheter jag annars inte skulle haft en aning om. Jag känner mig också mer involverad i det som händer i närsamhället.

Innan jag blev medlem i Rotary, visste jag kanske att Rotary är ett världsomfattande nätverk, men inte att det är ett yrkesnätverk som också gör stora humanitära insatser på internationell och nationell nivå. Jag visste inte att Rotary har 1,2 miljoner medlemmar som är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen och jag visste förstås inte heller att Rotary kom till Sverige 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Vår klubb startade inte så långt därefter – 1935. Det finns idag ca 25.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 500 Rotaryklubbar. Rotaryklubbarna har normalt antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuella föredrag eller studiebesök och som medlemmar är vi alltid välkomna att besöka alla världens övriga Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap.

Under mina 6 år som medlem har jag successivt fått mer och mer insikt i Rotarys verksamhet och jag kan konstatera att det är en fantastisk organisation och ett otroligt nätverk som jag är mycket stolt över att få vara medlem i.

När jag nu också har fått förtroendet att vara president i klubben under det kommande året hoppas jag att vi skall kunna hjälpas åt med att sprida information om Rotarys verksamhet, få nya intresserade medlemmar och dessutom öka intresset bland våra nuvarande medlemmar för att närvara vid luncherna.


Christina von Feilitzen

christinavonfeilitzen@gmail.com
President i Rotary Katrineholm 2018-2019

Bilaga: Alla Presidenter sedan Katrineholm Rotaryklubb bildades 1935