Turistia Östgötamarknader

22 april, 2024 - 12:00

Anders Gieselgren talar om sina år med Megaloppis bl.a. i Duveholmshallen samt lite roliga berättelser från olika loppis-arrangemang.