Tillväxtsamverkan Västra Sörmland

5 november, 2018 - 12:00

Tillväxtsamverkan Västra Sörmland – projektet som utvecklar en metod för bättre och effektivare matchning. Anders Friberg, Projektledare, och Jesper Schönbeck från Arbetsförmedlingen, kommer och berättar.